Wygryny com.pl

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Kadzidłowski Las

Ścieżka wytyczona nieopodal Parku Dzikich Zwierząt. Przebiega przez zróżnicowane pod względem przyrodniczym siedliska oraz obiekty ważne pod względem kulturowym. Na trasie 13 przystanków edukacyjnych mówiących m.in. o podziale przestrzennym lasu, ochronie lasu, korniku drukarzu, porach roku w lesie. Przy ścieżce oznaczono gatunki drzew i krzewów umożliwiając ich rozpoznawanie. Podczas spaceru można odwiedzić cmentarz staroobrzędowców XIX wieku. Na parkingu Parku Dzikich Zwierząt znajduje się plan ścieżki.