Wygryny com.pl

Szlak Imienia Karola Małłka

Trasa: Krutyń – Jezioro Mokre – Rez. Królewska Sosna – Karwica Mazurska (przystanek kolejowy) – Zdróżno – Leśniczówka Pranie
Długość: 20 km

Szlak imienia Karola Małłka  znanego mazurskiego działacza, nauczyciela i pisarza, autora m.in. powieści „Z Mazur do Verdun”. Szlak rozpoczyna się w Krutyni – miejscowości, gdzie przez kilka lat mieszkał Małłek, wiedzie brzegiem Jeziora Mokre, przebiega przez Rezerwat Królewska Sosna, z charakterystycznymi pływającymi wyspami na dystroficznych jeziorkach. Szlak kończy się w Leśniczówce Pranie. Na całej trasie dostępny jest dla rowerzystów.