Wygryny com.pl

Szlak przyrodniczo – dydaktyczny Śladami Gałczyńskiego

Trasa: Ruciane-Nida: Ulica Dworcowa – Aleja Wczasów – Ulica Wiejska – Ulica Żeglarska – Leśniczówka Pranie
Długość: 7 km

Wokół Prania, na terenie rezerwatu krajobrazowego Jezioro Nidzkie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie biegnie ufundowana przez Nadleśnictwo Maskulińskie Ścieżka dydaktyczna „Śladami Gałczyńskiego”. Początek ścieżki znajduje się w pobliżu Leśniczówki Pranie, gdzie zapoznawszy się na miejscu z planem trasy można ruszyć w drogę. Początkowo ścieżka prowadzi stromym brzegiem jeziora między dębami, klonami, lipami i krzewami: leszczyny, trzmieliny, szakłaka. Tu w runie można wypatrzeć rośliny chronione, a w konarach starych drzew dziuple z ptasimi gniazdami.

Na szlak przyrodniczy prowadzi 7 kilometrowy szlak do Leśniczówki Pranie dostępny dla turystów podróżujących także na rowerach. Trasa szlaku przebiegającego przez piękne lasy i nad malowniczo położonym jeziorem Nidzkim prowadzi z dworca kolejowego w Rucianem-Nidzie do Leśniczówki Pranie, gdzie znajduje się muzeum K.I. Gałczyńskiego. Poeta spędził tu wakacje w latach 1950-1953. W sezonie letnim w ogrodzie leśniczówki odbywają się występy artystyczne. Około 1500 m od leśniczówki rosła sosna, w szumie której natchnienia szukał Konstanty Ildefons Gałczyński. Sosny już nie ma, ale Nadleśnictwo ufundowało obelisk upamiętniający – Georga Bernarda Shaw, jak zwykł nazywać sosnę Gałczyński. Do miejsca wiedzie oznaczona trasa spacerowa.